Klick, Carl Henrik

Klick, Carl Henrik (f. 28/9 1753 Pojo, d. 23/6 1808 Pburg), militär, Anjalaman, major (1788). Klick var medlem av Valhallaorden och fick under kriget 1788-90 en inflytelserik ställning som överadjutant hos svärfadern och överbefälhavaren C.G. Armfelt,som han övertalade till underhandlingar med fienden. Klick, som var influerad av Montesquieus maktfördelningslära, uppsatte såväl Liikalanoten som förbundsakten på Anjala och blev efter sammansvärjningens misslyckande tvungen att fly till Ryssland i januari 1789, under en vistelse på Gullö gård vid Ekenäs. Han dömdes i september samma år till döden i sin frånvaro och levde därefter med sin familj på ryska statens bekostnad tidvis i Gamla Finland, tidvis i det inre av Ryssland.

Strax efter krigsutbrottet 1808 blev Klick medarbetare hos rikskanslern (utrikesministern), greve N.P. Rumjantsev, och författade för denne några promemorior om Finland. I mars detta år besökte han Finland och Helsingfors, där han iakttog stämningsläget bland folket och satte sig i förbindelse med bl.a. Fredrik Adolf Jägerhorn, mannen som uppges ha påverkat Cronstedt måhända mest i beslutet att uppge Sveaborg. Tillbaka i Petersburg skrev Klick ett utkast till deklaration gällande kejsarens kommande åtgärder i Finland samt skisserade ett formulär till trohetsed. I sin sista skrivelse Et ord i sinom tid betraktade han Sveriges historia och luftade sitt hat mot Gustav III. I motsats till Göran Sprengtporten eftersträvade Klick inte en autonom ställning för Finland inom det ryska riket. (Suomen uudemmasta historiasta 1, 1898; R. Lagerborg, Dess trohet trotsar döden, 1950)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, finländare, personer (individer), militärer (roll)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 15.06.2023