Kivikoski, Ella

Kivikoski, Ella Margareta (f. 25/5 1901 Tammela, d. 27/7 1990 Hfrs), arkeolog, fil.dr 1940. Kivikoski inledde sina studier i historia men övergick snart helt till arkeologin. Hon utnämndes till amanuens vid Arkeologiska kommissionen 1933, var en kort tid föreståndare för dess förhistoriska avdelning och blev 1948 professor i Finlands och Skandinaviens arkeologi vid Helsingfors universitet; hon avgick med pension 1969. Kivikoskis vetenskapliga produktion ansluter sig främst till Finlands järnålder, hon utgav bl.a. en atlas i två band över Finlands järnåldersfynd, Die Eisenzeit Finnlands (1947 och 1951, reviderad nyutgåva 1973), ett verk i dagligt bruk och av bestående värde. Kivikoski författade även ett flertal sockenhistoriker och utgav 1961 översikten Suomen esihistoria (sv. övers. Finlands förhistoria 1964, förk. eng. utgåva 1967). Hon var även intresserad av Ålands forntid - hennes morfar var ålänning - och utförde ett stort antal grävningar, bl.a. på Larsas Kvarnbacke i Saltvik, Långängsbacken i Sund och Kulla i Finström, vilka hon samvetsgrant publicerade. Kivikoski utgav också Finlands arkeologiska bibliografi till 1980. Hennes egen produktion omfattar drygt 130 titlar.

Då Kivikoski utnämndes till professor år 1948 var hon den enda kvinnliga ledamoten i stora konsistoriet fram till 1961, i fakultetskollegiet var hon den enda kvinnan ända till 1963. I Suomalainen tiedeakatemia invaldes hon som första kvinna 1949. Kivikoski var 1962-68 ordförande i Finska fornminnesföreningen. Hon var en samvetsgrann forskare och en omtyckt lärare hos hela den efterkrigstida arkeologgenerationen. Hade utmärkta kontakter till sina nordiska kolleger. (C.F. Meinander, E.K., Sphinx. Finska Vetenskaps-Societens årsbok 1991) (Torsten Edgren)


KivikoskiEila1.jpg

Kivikoski, Ella. Hennes vetenskapliga produktion ansluter sig främst till Finlands järnålder. Hon utgav bland annat en atlas i två band över Finlands järnåldersfynd. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkeologer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 07.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 30.05.2016 av Import