kivekkäät

kivekkäät, i folktraditionen namn på de partigängare som under stora ofreden motarbetade den ryska ockupationen och hämnades de ryska plundringstågen. De uppkallades efter en ingermanländsk bonde vid namn Kivekäs. Befolkningen i gränssocknarna samlade under 1700-talets första år bondeskaror för plundringståg över gränsen till Ryssland, där byar och kyrkor brändes. Partigängarna beordrades av överbefälhavaren Cronhiort att upphöra med detta hederslösa rövande, men kung Karl XII meddelade att bönderna skulle uppmanas till vidare plundringståg. Kungen önskade binda så stora ryska styrkor som möjligt i n. för att själv lättare kunna anfalla längre söderut. Ordet "kivekkäät" spred sig som en synonym till partigängare, och Porthan skriver t.ex. i slutet av 1700-talet om Kiwikaner. (Joachim Mickwitz)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import