KiukaisKiukais, fi. Kiukainen, f.d. kommun i mellersta Satakunta 40 km s.o. om Björneborg, sammanslogs med Eura kommun vid ingången av 2009. Vid sammanslagningen var kommunens areal 150 km2, invånarantalet 3 290 (2008).

Kiukais består av ett slättland, där åker och skog upptar en ungefär lika stor del av ytan. Kjulo träsks avloppsälv Köyliönjoki förenar sig med Eura å strax n. om Kiukais kyrkby. S. delen av den forna kommunen är ett tätt bebyggt område, där samhälle ligger invid samhälle; bl.a. märks Panelia (1 210 inv. 2000), som har den äldsta bosättningen i Kiukais. Genom området går Raumobanan (invigd 1897), från vilken en bibana byggts till Kauttua. I v. utbreder sig myren Paneliansuo, där torvupptagning inleddes i början av 1900-t. och av vilken ca 2 000 ha uppodlats. I Kiukais finns idag bl.a. metall, glas- och stenindustri. Det stora läderkonfektionsföretaget Satanahka Oy (gr. 1917), som i början av 1980-t. hade drygt 300 anst., nedlades slutgiltigt 1997. En period i Finlands förhistoria har fått sitt namn efter Kiukais ( Kiukaiskulturen).
Kiukais var kapell under Eura från 1600-t. till 1914, då det bildade en egen församling som existerade fram till 2009, då den slogs samman med Eura församling. Kyrkan i empirestil bär byggnadsårtalet 1761; den utvidgades enligt ritningar av P.J. Gylich 1846. (O. Koivisto, Euran, Honkilahden ja Kiukaisten historia, 1962; V. Roiha, Panelia: kiuaskylästa kaupungiksi, 1983)


KIUKAINE.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import