Kittilä

Kittilä, kommun i v. Lappland 150 km n.v. om Rovaniemi, Lapplands region. Areal 8 107 km2, invånare 6 183 (2010).

Landskapsbilden i Kittilä domineras av mjukt rundade fjäll. Ett mäktigt fjällområde reser sig i Sirkka 15-20 km n. om kyrkbyn. Där finns fjället Levitunturi (532 m ö.h.) och i dess närhet det stora skidcentret Levi, som har byggts upp sedan 1974 och där numera många hundra personer arbetar. Tätare bebyggelse finns endast i Ounasjoki älvdal, som genomdrar kommunen från n. till s. Där ligger bl.a. Kittilä kyrkby (ca 2 300 inv. 2000), som sträcker sig 5-6 km utmed vägen Rovaniemi-Muonio. Kittilä internationella flygfält invid kyrkbyn togs i bruk för reguljärt flyg 1982; det är idag vintertid en av landets mest trafikerade flygplatser och används även som reservfält av Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. År 2008 uppgick antalet flygpassagerare till 265 564.

Jordbruket kan på denna nordliga breddgrad inte ge befolkningen en tillräcklig utkomst, utan det måste kompletteras med annat, t.ex. turism och renskötsel. I kommunen har påträffats koppar (brytning 1974-93) och uran samt flera andra metaller, bl.a. guld. 1986 hittades i kommunens nordöstra del vid Suurkuusikko en guldfyndighet som konstaterades vara Europas största; den inmutades av svenska Riddarhyttan Resources AB, som i sin tur 2005 köptes upp av kanadensiska Agnico-Eagles Mines. Gruvan invigdes 2009 och sysselsätter idag (2011) 570 personer.

Trakten kring Jerisjärvi i n.v. Kittilä och Ounasjokidalen hade bosättning redan under kamkeramisk tid. Under bronsåldern invandrade samerna, som under medeltiden, då Kittilä blev en del av Kemi lappmark, kom under birkarlarnas välde. Från 1640-t. koloniserades Kittilä av finnar och samerna omvändes till kristendomen. Kittilä blev kapell under Sodankylä 1825 och självständig församling 1854. Under tyskarnas reträtt senhösten 1944 nedbrändes 2/3 av byggnaderna i kommunen, dock inte träkyrkan, som uppfördes 1829-31 enligt ritningar av C.L. Engel. (Y. Niemelä, Ounasjoen maa, 1989)
Kittilae

Kittilä uppvisar en mångskiftande natur med skogar, älvar, fjäll, hjortronmossar och klara sjöar. Den viktigaste turistsäsongen infaller på vintern. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

KITTIL.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.10.2011 av Import