Kauhava

Kauhava, stad i Södra Österbotten, 80 km ö. om Vasa, Västra och Inre Finlands region. Areal 1 314,6 km2, invånare 17 308 (2010).

Kauhava består av ett bördigt slättland kring Kauhavanjoki, en biälv till Lappo å, som utgör kommungräns utmed en sträcka av 7 km i s.v. Kyrkbyn och Kauhava stationssamhälle vid Österbottniska banan bildar tillsammans en tätort med 6 000 inv. (2000). Kauhava var under 1800-talet hemvist för de beryktade knivjunkarna häjyt. Traditionerna från denna tid har i så måtto bevarats, att det på orten finns ett flertal tillverkare av slidknivar. Kauhava var vidare förr känt för sina talrika väverier. Ett slidknivs- och textilmuseum är inrymt i biblioteksbyggnaden, som invigdes 1988. I Kauhava. finns idag bl.a. metall-, plast- och livsmedelsindustri. Försvarsmaktens flygkrigsskola är sedan 1929 förlagd till Kauhava. Flygfältet trafikeras huvudsakligen av militärplan. Av inrättningar kan nämnas företagarinstitutet Suomen yrittäjäopisto (gr. 1968), som har specialiserat sig på företagarutbildning och samarbetar med Seinäjoki yrkeshögskola.

Bosättningen härstammar från 1500-talet. Kauhava blev kapell under Lappo 1643 och bildade eget pastorat 1859. Tegelkyrka från 1925 (J. Stenbäck). Vid ingången av 2009 sammanslogs kommunerna Alahärmä, Ylihärmä och Kortesjärvi med Kauhala. (J. Koskimies, Lapuan pitäjän historia, 1908; T. Pietiläinen, Kauhavan historia 1-2, 1998-99)
KauhavaAP.jpg

Kauhava är ett affärs- och servicecentrum samt industriellt centrum för n. delen av Södra Österbotten. Inom dess influensområde bor närmare 30 000 personer. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

KAUHAVA.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.09.2011 av Import