Kastari, Paavo

Kastari, Paavo Kristian (f. 13/11 1907 Kuru, d. 27/4 1991 Hfrs), jurist och ämbetsman, jur.dr 1940. Kastari var medlem av lagberedningen 1937-54 och chef för statspolisen i fortsättningskrigets slutskede 1944. Han var 1946-56 bitr. professor i offentlig rätt vid Helsingfors universitet och samtidigt riksdagens justitieombudsman 1952-56; professor i statsförfattningsrätt jämte internationell rätt 1956-73. Han behandlade i ett flertal arbeten, bl.a. Tasavallan presidentin asema (1961, sv. övers. Presidenternas ställning, s.å.) och Suomen valtiosääntö (1977), olika aspekter av den finländska statsförfattningsrätten. Kastari, som alltsedan studieåren på 1930-talet hade stått i kontakt med Urho Kekkonen, var minister i två på varandra följande tjänstemannaregeringar 1957-58 (andre kommunikationsminister) och 1958 (kommunikationsminister).
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finländare, jurister, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 15.06.2023