Karlsson, Fred

Karlsson, Fred Göran (f. 17/2 1946 Åbo), filolog, fil.dr 1975. K. studerade finska, svenska, fonetik och allmän språkvetenskap vid Åbo Akademi, Åbo universitet och universitetet i Chicago (MA 1972). Sedan 1980 är han professor i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet, efter att före det bl.a. ha varit biträdande professor i samma ämne vid Åbo universitet 1978-80. Som forskare har K. främst ägnat sig åt morfologisk teori, finsk grammatik och datalingvistik med den klassiska strukturalismen och generativa grammatiken som teoretiska inspirationskällor. Några monografier från dessa områden i hans vetenskapliga produktion är doktorsavhandlingen Centrala problem i finskans böjningsmorfologi, morfofonematik och fonologi (1974), Nykysuomen lauseoppia (tills. m. Auli Hakulinen, 1979), An experiment with automatic morphological analysis of Finnish (1981), Suomen kielen äänne- ja muotorakenne (1983) och Yleinen kielitiede Suomessa kautta aikojen (1997). Ett senare intresseområde är lärdomshistorien, representerad av bl.a. Kielitieteiden väitöskirjat Suomessa 1840-1997 (1998) och The history of linguistics in the Nordic countries (jte andra, 2000). K. har vidare skrivit ett flertal läroböcker i ämnena finska språket och allmän lingvistik, bl.a. Finsk grammatik (1978, översatt till finska, engelska, tyska, spanska, kinesiska och vietnamesiska) och Yleinen kielitiede (1998).

Bland de många uppdrag som anförtrotts K. kan nämnas uppdragen som inspektor för Åbo nation vid Helsingfors universitet (2001-), vice ordförande i Svenska litteratursällskapet (1999-), ordförande för språknämnden för romani (2000-06) och ordförande i delegationen för Forskningscentralen för de inhemska språken (2004-). Han är sedan 1977 arbetande medlem i Finska litteratursällskapet, sedan 1984 medlem av Finska Vetenskaps-Societeten, sedan 1988 av Academia Europaea. 1998 blev han vald till Årets professor. (Ann-Marie Ivars)
KarlssonFred

Karlsson, Fred. En framstående vetenskapsman som har ägnat sig åt studiet bl.a. av finska språket och allmän lingvistik. Foto: Lehtikuva Oy, I. Ranta.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import