Kares, Olavi

Kares, Kaarlo Olavi (f. 24/3 1903 S:t Michel, d. 6/10 1988 Åbo), kyrkoman, son till Kaarlo Kares. Han engagerade sig som adjunkt i faderns församling 1928-30 i Lapporörelsen och tjänstgjorde som dess skattmästare, något som under hans senare karriär låg honom i fatet. Kares var 1930-60 rektor vid en kristlig folkhögskola i Åbo, 1960-62 kyrkoherde (domprost) i Åbo finska domkyrkoförsamling och 1962-74 biskop i Kuopio stift. Han ägnade sig åt ett omfattande teologiskt skriftställarskap och behandlade därvid särskilt sin egen andliga hemvist, den pietistiska väckelsen, bl.a. i Heränneen kansan vaellus (5 bd, 1941-52). I den offentliga debatten framträdde han efter kriget som en konservativ humanist. Kares publicerade även memoarer, som utkom i fyra band 1976-80. Teol.dr h.c. 1942.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import