Kannila, Helle

Kannila, Helle (f. 20/5 1896 Nyslott, d. 3/11 1972 Hfrs), bibliotekstjänsteman, fil.mag. 1919. K. var 1921-49 direktor för statens biblioteksbyrå och 1949-63 lektor i bibliotekslära vid Yhteiskunnallinen korkeakoulu. Hon byggde upp det finländska biblioteksväsendet och biblioteksutbildningen. K., som var politiskt aktiv i framstegspartiet och inom kvinnorörelsen, utgav bl.a. ett antal bibliotekstekniska skrifter och en bibliografi över Minna Canths litterära produktion. Erhöll biblioteksråds titel 1949. (H. Kauppi, Helle Kannilan elämänpuut, 1976)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import