Kairamo, Oswald

Kairamo, Alfred Oswald (f. 4/10 1858 Jakobstad, d. 29/7 1938 Hattula), botanist och politiker, fil.dr 1882, son till Alfred Kihlman. K. blev 1885 docent och var 1897-1903 e.o. professor i botanik vid Helsingfors universitet, utgav växtbiologiska undersökningar (huvudarbete Pflanzenbiologische Studien aus Russisch-Lappland, 1890) m.m. Han anslöt sig till gammalfinnarna och tillhörde 1903 -05 som chef för jordbruksexpeditionen den s.k. undfallenhetssenaten. K. var medlem av folkrepresentationen i två repriser, 1907-13 och 1917-19. Han var en pionjär för lantbrukskooperationen i Finland; var 1919-35 ordförande i förvaltningsrådet för Kansallis-Osake-Pankki. - Hans son, bergsrådet (1959) Aulis K. (1905-91) var 1946-53 vd för Oulu Oy och 1953-66 för Kemi Oy.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), botaniker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import