KOM-teatern

KOM-teatern räknar sitt ursprung från åren 1969-70, då Kaisa Korhonen arbetade som ledare och regissör på Svenska teaterns lilla scen. Korhonen förverkligade en repertoar som innehöll både engagerad dramatik, barnteater och konserter. K. blev 1971 finskspråkig, KOM-teatteri. Den spelade på Koittos scen och turnerade på landsbygden och bland finska invandrare i Sverige. 1977 fick K. en egen scen i Hfrs vid Tavastvägen 68, men flyttade 1982 till en lokal vid Fredrikstorg. Vintern 1981-82 spelade K. i Söderviks gamla kraftverk, där Kivis dystra Kullervo uppfördes.

Teatern har i pjäsval och regi utgått från en vänsterpolitisk ståndpunkt. K. inledde 1981 samarbete med Lilla teatern, avsett att stärka underlaget för de båda scenerna med bibehållande av deras konstnärliga profiler. Fr.o.m. 1984 verkar teatern i f.d. biografsalongen Joukola vid Kaptensgatan 26. Chefer för K. har varit Kaj Chydenius 1971-79 och 1980-81, Kalle Holmberg 1981-82 samt Pekka Milonoff 1979-80 och sedan 1982. På senare år har K. satsat mycket på yngre inhemsk dramatik; ett av de starkaste namnen har varit Reko Lundan, andra är Jari Tervo, Rosa Liksom, Anna-Leena Härkönen och Pirkko Saisio. Tack vare att kompositörer som Kaj Chydenius, Eero Ojanen och Markus Fagerudd har gjort musik för föreställningar och musikpjäser har det musikaliska inslaget varit betydande. K. har publicerat ett stort antal skivor m.m. (Margita Andergård)

KOMTeat1.jpg

KOM-teatern uppförde 1979 en dramatisering av Väinö Linnas trilogi Högt bland Saarijärvis moar. På bilden författaren i mitten, omgiven av fr.v. Heikki Kinnunen, Pekka Milonoff, Sulevi Peltola, Rose-Marie Precht och Juha Laitila.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import