Jyväskylä universitet

Jyväskylä universitet, fi. Jyväskylän yliopisto, grundades 1863 som ett folkskollärarseminarium, ombildades till pedagogisk högskola 1934 och till universitet 1966. Högskolan var landets första folkskollärarutbildningsanstalt som baserade sig på studentexamen. Där inrättades 1958 en filologisk fakultet, som till en början var uppdelad på en pedagogisk och en historisk-filologisk sektion. 1965 tillkom en matematisk-naturvetenskaplig sektion. Inom pedagogiska sektionen inrättades 1963 en utbildningslinje för fysisk fostran, som senare utvecklats till en idrotts- och hälsovetenskaplig fakultet (landets enda). Idag har universitetet sju fakulteter: en ekonomisk, en humanistisk, en idrotts- och hälsovetenskaplig, en informationsteknologisk, en matematisk-naturvetenskaplig, en pedagogisk och en samhällsvetenskaplig. Bland institutioner märks universitetsbiblioteket (gr. 1912), universitetsmuseet (gr. 1900), ett miljöforskningsinstitut, en pedagogisk forskningsanstalt, en forskningscentral för tillämpad språkforskning samt Chydenius-institutet i Karleby. Jyväskylä universitet arbetar i byggnader utformade av bl.a. K. Kiseleff (1881), A. Aalto (1952-56) och A. Sipinen (1974). Antalet professorer år 2009 var 188, övriga lärare 469, antalet studerande 13 496. (S. Kuusi, Miten Jyväskylän yliopisto syntyi, 1967; L. Kangas, Jyväskylän yliopistokysymys 1847-1966, 1993)
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
universitet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 09.06.2023