Jutikkala, Eino

Jutikkala, (t. 1931 Rinne) Eino Kaarlo Ilmari (f. 24/10 1907 Sääksmäki, d. 22/12 2006 Hfrs), historiker, fil.dr 1932. Jutikkala var 1933-47 docent och 1947-50 e.o. professor i Finlands historia vid Helsingfors universitet, 1950-54 e.o. professor i ekonomisk historia och 1954-74 professor i Finlands historia. Han framträdde i yngre år som företrädare för den skola som betonade de kollektiva företeelsernas betydelse i historien. Jutikkalas undersökningar gäller främst ekonomisk och social historia i det agrara samhället, vartill kommer bl.a. lokal- och ortshistoriska verk samt översiktsarbeten över finländsk historia. Bland hans böcker märks Suomen talonpojan historia (1942, sv. övers. Bonden i Finland genom tiderna, 1963), Turun kaupungin historia 1856-1917 (2 bd, 1957, sv. övers. Åbo stads historia 1856-1917, 1985) och A history of Finland (jte K. Pirinen, 1962, sv. utg. Finlands historia, 1965, fi. Suomen historia, 1966), som utkom i många upplagor på flera språk. Erhöll akademikers titel 1972. (K. Kulha, Jutikkala. Tinkimätön akateemikko, 2006)


JUTIKK2.jpg

Jutikkala, Eino. En av 1900-talets mest framstående finländska historiker. Foto: Museiverket, Pietinen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import