Jung, Bertel

Jung, Axel Bertel (f. 11/7 1872 Jakobstad, d. 12/5 1946 Hfrs), arkitekt. J. utexaminerades 1895 från Polytekniska läroverket i Hfrs och studerade vidare dekorativ skulptur vid Kungliga konstskolan i Berlin 1895-96. Han praktiserade under studietiden hos Lars Sonck både på Åland och i Hfrs samt inledde 1897 egen praktik tillsammans med Karl Hård af Segerstad, med vilken han ritade bl.a. Kihlmanska huset, Högbergsgatan 19 i Hfrs (1899). Han fortsatte 1898-1913 tillsammans med Anders Andersin (1870-1921) och Karl Bomanson (1869-1938). Senare (1925-46) drev J. en gemensam arkitekt- och stadsplanebyrå i Hfrs tillsammans med brodern Valter; bröderna räknas båda in bland landets främsta jugendarkitekter.

Sin viktigaste livsgärning utförde J. dock som den förste arkitekten i Finland som specialiserat sig på stadsplanering, och han kom att bli banbrytare för en modern stadsbyggnadskonst. Han var 1908-16 stadsplanearkitekt i Hfrs, där han bl.a. framlade den första generalplanen för huvudstaden 1912 och även den första planen för Hfrs centralpark, innehade 1916-19 en motsvarande befattning vid aktiebolagen Brändö villastad och Hertonäs gods samt tjänstgjorde 1919-23 som konsulterande stadsplanearkitekt i Åbo. J. uppgjorde stadsplaner för bl.a. Åbo, Viborg, Uleåborg, Borgå, Joensuu, Torneå, Vasa, Forssa, Varkaus och Mariehamn. J. var även aktiv inom yrkeslivet i övrigt och i olika repriser medlem av Hfrs stadsplanekommitté och museiutskott, statens expertnämnd för arkitektur samt verkade 1910-11 som ordförande för arkitektklubben. Erhöll professors titel 1942. (Patrick Eriksson)
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, finlandssvenskar, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 13.03.2012
Uppdaterat 09.06.2023