jordebok

jordebok, skatteregister över jordegendomar på landet med uppgift om deras kamerala förhållanden, t.ex. grundskatter. Regelbunden jordebok började i Finland föras ca 1540. Jordlägenheternas namn uppträder kring 1700, deras nummer något decennium senare. Den yngsta jordeboken är från 1905, senare kompletterad. Efter grundskattens avskrivande 1925 blev förandet av jordebok onödigt och avskaffades genom lag 1953. Samma år infördes i stället ett jordregister, som i sin tur 1985 ersattes av det nuv. fastighetsregistret, som enligt huvudregeln förs av Lantmäteriverkets lantmäteribyråer. Fastighetsregistret är offentligt.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
beskattning, jordeböcker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 09.06.2023