jord- och skogsbruksutskottet

jord- och skogsbruksutskottet, permanent riksdagsutskott, har i likhet med övriga fackutskott 17 medlemmar och 9 ersättare. J. behandlar ärenden angående jord- och skogsbruk, näringar på landsbygden, veterinärväsendet, livsmedelshygien och -kontroll, jakt och fiske, renskötsel, djurskydd, lantmäteri, m.m.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
Ämnesord
riksdagar, utskott, riksdagen, jord- och skogsbruk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 09.06.2023