Johan III

Johan III (1537-92), konung av Sverige 1568-92, Gustav Vasas andre son. J. fick 1556 s.v. Finland som hertigdöme och blev samtidigt ståthållare i hela landet, en uppgift han skötte väl, delvis biträdd av inhemska rådgivare. Han höll ett lysande hov, värdigt en renässansfurste, på Åbo slott, som nu förskönades och tillbyggdes. Särskilt sedan han 1562 som brud hemfört Katarina Jagellonica, syster till Sigismund II August av Polen, blomstrade hovlivet i Åbo. Förmälningen skedde mot halvbrodern Eriks (Erik XIV) vilja, eftersom den polske kungen var fientligt inställd till Sverige. Följande år sände Erik en här för att fängsla hertigen, som fördes till Gripsholm. J. spelade en ledande roll i upproret mot Erik 1568, blev efter dennes avsättning erkänd som kung och avvecklade kriget mot Danmark 1570. Samma år utbröt i stället 25-årskriget mot Ryssland, under vilket han antog titeln storfurste av Finland (Finland, storfurstendöme). (Finlands historia 1, 1993)
JohanIII

Johan III. Konungens likfärd 1592. Till begravningståget hade J.B. van Uthern ritat vapenförsedda sorgflaggor för varje landskap. På teckningen ses storfurstendömet Finlands vapen både på flaggan och på hästtäcket. Detta var första gången storfurstendömet Finlands vapen avbildades på en flagga.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kungar, svenska tiden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.05.2011
Uppdaterat 09.06.2023