januariutskottetjanuariutskottet, ständerutskott som sammanträdde i Helsingfors i januari 1862 för att förbereda 1863 års lantdag. I början av 1860-talet påyrkades allmänt att det representativa samhällsskicket skulle återupplivas. Vissa byråkratiska och konservativa kretsar ville då av försiktighetsskäl ersätta lantdagen med ett utskott av representanter för landets fyra stånd. Detta förslag väckte stark oro, främst bland de ledande liberalerna, som stöddes av storgodsägarna och landets främsta affärsmän. Farhågorna skingrades först sedan det offentligen förklarats att utskottet bara skulle förbereda lantdagsfrågorna. Därefter valdes 48 deputerade, 12 för varje stånd. Utskottet sammanträdde 12/1 och avslutade sin verksamhet 20/3 1862. (Suomen kansanedustuslaitoksen historia II, 1981)

Historia
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden, lantdag, utskott, ståndsriksdag
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 31.03.2011
Uppdaterat 09.06.2023