Jahnsson, Yrjö

Jahnsson, Yrjö Waldemar (f. 28/7 1877 Åbo, d. 11/5 1936 Hfrs), nationalekonom, fil.lic. (disp.) 1907. J. var i början av 1900-t. trots sin ungdom en av gammalfinnarnas centrala gestalter, engagerad bl.a. i studentpolitiken, språkfrågan, nykterhetsrörelsen och kooperationen. Han var 1907-10 anställd vid Statistiska centralbyrån, 1909-11 docent vid Helsingfors universitet och från 1911 professor i nationalekonomi vid Tekniska högskolan. Professorsutnämningen ledde till att J. blev illa sedd i den akademiska världen, eftersom han hade vädjat till den rysksinnade senaten och denna av politiska orsaker hade ratat en medtävlare till J. med överlägsna meriter (Heikki Renvall). 1926 igångsatte studenterna vid högskolan en uppenbarligen från äktfinskt håll (AKS) inspirerad aktion för att få honom att avgå, men den blev resultatlös. Under de ekonomiska krisåren kring 1930 framträdde J. med skarp kritik mot den deflatoriska finans- och penningpolitiken. Genom sitt agerande blev J. något av en galjonsfigur inom den s.k. kristidsrörelsen. Som nationalekonomisk tänkare representerade han närmast en förkeynesiansk riktning. Den ytterst mångsidigt verksamme J. grundade även ett progressivt privatläroverk, Helsingin suomalainen yksityislyseo (läroverk).

J. skapade sig en betydande förmögenhet genom fastighetstransaktioner och hade omfattande kulturella och filantropiska intressen. Hans änka, fil.kand. (1904) Hilma J. (1882-1975), bildade 1954 Yrjö Jahnssonin säätiö, en av landets penningstarkaste stiftelser, som årligen utdelar stora belopp främst till förmån för finsk nationalekonomisk och medicinsk forskning. (S. Zetterberg, Yrjö ja Hilma J., 1982)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
nationalekonomer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import