jättekast

jättekast, benämning på ett uppkastat gravröse av kullerstenar från bronsåldern. Från Finland känner man till ca 3 000 jättekast, av vilka endast ett hundratal blivit undersökta. De är vanligen belägna på bergstoppar i närheten av vattendrag, i nedre Satakunta även på låglänt mark. Jättekast kan påträffas utmed kusten från ö. Nyland ända upp till trakten av Uleåborg. Särskilt talrikt förekommer dessa bronsåldersgravar (på fi. hiidenkiuas, vare eller kruunu) i Kiukais och Nakkila i nedre Satakunta samt i Österbotten. En del jättekast kan dateras till äldre järnålder. - I Sverige avser jättekast ett större flyttblock. (C.F. Meinander, Die Bronzezeit in Finnland, 1956)


JATTE_1.jpg

jättekast på det 37 m höga Trollberg i Medelby, Houtskär. Gravröset undersöktes 1978 av en forskargrupp från Museiverket, som konstaterade att det uppenbarligen härstammar från tidig bronsålder, tiden ca 1 200 f.Kr. Foto: Schildts bildarkiv, K. Nyström.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import