Järv, Harry

Järv, Harry Johannes (född 27/3 1921 Korsholm, död 21/12 2009 Stockholm), biblioteksman och författare, fil.lic. 1954. Löjtnant Järv var under andra världskriget en legendarisk patrulledare vid det finlandssvenska regementet JR 61 vid Svir med över 200 patrullföretag bakom sig, när han en septembernatt 1943 gick på en mina och miste vänstra foten. Hans patrulltaktik karakteriserades av en minutiös planering, tålmodigt väntande på rätt tidpunkt och ett snabbt genomförande av anfallet. Ett särmärke var också att han ständigt hade kameran med på patrullerna och fotograferade företagens olika skeden; ett urval av dessa fotografier presenterades i boken Permanent patrullverksamhet (2000). Järvs och JR 61:ans krig dokumenterades 2004 i Åke Lindmans film Framom främsta linjen.

Järv hjälpte efter krigsslutet sin för involvering i vapensmusselaffären efterspanade regementskommendör överste Alpo Marttinen över Kvarken till Sverige och följde själv med. Han knöts till Kungliga biblioteket i Stockholm 1958, var chef för handskriftsavdelningen från 1963 samt biblioteksråd och ställföreträdande riksbibliotekarie 1981-87. Han tillhörde redaktionen för tidskriften Horisont i Vasa 1954-77 och var redaktör för tidskrifterna Radix 1978-81 och Fenix 1983-97. Järv utgav en lång rad skrifter i litteraturhistoriska och kulturpolitiska ämnen, bl.a. essäsamlingarna Klassisk horisont (1960), Varaktigare än koppar (1962), Läsarmekanismer (1971), Frihet, jämlikhet, konstnärskap (1974), Konst är kvalitet (1979), Enfald eller mångfald (1982) och Kunskapens träd (1991). Flera studier i Franz Kafkas författarskap hör till produktionen, liksom en mängd översättningar och sakkunniga introduktioner av utländska författarskap. I svensk debatt var anarkosyndikalisten Järv ofta en kontroversiell person, ett "enmansuniversitet" som gärna fronderat mot kulturetablissemanget. Fil.dr h.c. vid Uppsala universitet 1973 och vid Åbo Akademi 1993. (Erik Appel/Gustaf Widén)

Järv utgav 2008 med kollegan Erik Carlquist den bibliotekshistoriska antologin Mänsklighetens minne på Schildts förlag. (red.)
JaervHarry

Järv, Harry. Här avbildad i full stridsmundering efter en patrullfärd i juli 1942. Foto: Harry Järvs arkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, bibliotekarier, personer (individer), litteraturforskare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.05.2016 av Import