Järnefelt, Gustaf

Järnefelt, Gustaf Juhana (f. 6/5 1901 Hfrs, d. där 9/8 1989), astronom, fil.dr 1929. Redan som ung student blev Järnefelt 1919 biträde vid observatoriet i Hfrs och var observator och assistent 1923-45. Han blev docent i astronomi vid Helsingfors universitet 1937, var 1941-45 tf. professor och professor 1945-69. Då han avgick från professuren hade han i ett halvt sekel varit verksam vid astronomiska observatoriet i Hfrs. Samtidigt var Järnefelt assistent i matematik vid Tekniska högskolan 1927-29 och lärare i matematik vid Tekniska institutet 1929-45 och dess prorektor 1943-45. Han blev medlem i Internationella astronomiska unionens kartkommission 1947 och var dess vicepresident 1961-67. Han var 1952-70 ordförande för Finlands adelsförbund.

Sin vetenskapliga bana inledde Järnefelt som biträde i det stora projekt som syftade till att fotografera och katalogisera stjärnhimlen. Senare ägnade han sig åt relativitetsteorin och doktorsavhandlingen Zur Affinoranalysis (1928) behandlade differentialgeometrin i den allmänna relativitetsteorin. I senare arbeten kom Järnefelt in på frågan om universums expansion. 1954 skrev han boken Johdatus suhteellisuusteoriaan. Stort intresse ägnade han åt observationer av Sputnik, som sköts upp 1957, liksom även de följande satelliterna. Observationerna analyserades i Helsingfors, och Järnefelt kommunicerade med talrika observatorier över hela världen. (Peter Holmberg)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), astronomer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import