Jägerhorn, Jan Anders

Jägerhorn, Johan ( Jan) Anders (f. 8/4 1757 Helsinge, d. 6/3 1825 Borgå), militär, bror till Fredrik Adolf Jägerhorn. Han var i yngre år kungasinnad och deltog aktivt i Valhallaordens verksamhet på Sveaborg. I mitten av 1780-talet blev han dock anhängare till G.M. Sprengtporten och dennes separatistiska rörelse. Under kriget 1788-90 anslöt Jägerhorn sig till officersoppositionen; Liikalanoten, som han personligen överlämnade till Katarina II, var väsentligen hans verk.

Förslaget om Finlands lösgörande från Sverige omfattades inte av majoriteten av Anjalamännen, och Jägerhorn måste i november 1788 fly till Ryssland. Han uppehöll sig senare bl.a. i Hamburg och var kort före sekelskiftet inblandad i konspirationer mellan fransmän och irländare, vilka ledde till upproret på Irland 1798. För sin andel i detta häktades Jägerhorn av de engelska myndigheterna och hölls 1799-1801 fängslad i Towern. Efter några år i Hamburg och Holstein återvände han till hemlandet, där han deltog i Borgå lantdag 1809 och spelade en framträdande roll vid utformningen av Finlands författning. Jägerhorn har av en tidigare finsknationell historieskrivning felaktigt framställts som en förgrundsfigur i en finländsk självständighetsrörelse. Hans agerande kan främst ses som ett uttryck för adelsoppositionen mot Gustav III. (B. Lesch, J.A. J., 1941)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, personer (individer), militärer (roll)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 09.06.2023