Itkonen, Toivo

Itkonen, Toivo Immanuel (f. 20/1 1891 Pulkkila, d. 12/5 1968 Hfrs), folklivs- och språkforskare, fil.dr 1923, bror till Erkki I. Han var 1919-32 amanuens, 1932-35 intendent och 1935-55 föreståndare för Nationalmuseums etnografiska avdelning. I. var en av våra mest framstående experter på Finlands samer, men även på de folkliga båttyperna i Finland. Han skrev om bl.a. samernas näringar, arbetsmetoder, mathushållning, lekar, seder och tro. Han utgav ett flertal etnografiskt-lingvistiska verk, av vilka det främsta är Suomen lappalaiset (2 bd, 1948).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import