Itkonen, Terho

Itkonen, Terho Klaus (f. 21/10 1933 Hfrs, d. 29/3 1998 Nurmijärvi), språkforskare, fil.dr 1965, son till Toivo I. Han blev 1965 professor i finska språket vid Helsingfors universitet; var 1971-74 forskarprofessor vid Finlands Akademi och ägnade sig mycket åt fältforskning. I. förnyade de vetenskapliga metoderna inom namnforskning och gav ut guideboken Nimestäjän opas 1961. Han var ordförande för ett flertal vetenskapliga sammanslutningar och institutioner samt utvecklade ett omfattande vetenskapligt och populärvetenskapligt författarskap, som spänner över fonologi, morfologi och syntax till dialektgeografi och språkhistoria.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import