interpellation

interpellation, en fråga riktad till regeringen av riksdagens medlemmar. Minst tjugo riksdagsledamöter kan framställa en i. till statsrådet eller till en minister i en angelägenhet som hör till statsrådets eller ministerns ansvarsområde. I. skall besvaras i riksdagens plenum inom 15 dagar från det den delgavs statsrådet. Svaret ges muntligen av respektive minister, varpå följer en debatt, som avslutas med att riksdagen övergår till dagordningen genom beslut. När debatten avslutats föreslår talmannen att riksdagen godkänner enkel övergång till dagordningen, vilket innebär att riksdagen godkänt regeringens förklaring. Innehåller beslutet ett uttalande med anledning av i., talar man om motiverad övergång till dagordningen, vilket i regel innebär ett misstroendevotum mot regeringen och leder till dess avgång.

I. tillgrips relativt ofta i den finländska riksdagen, men leder i praktiken ytterst sällan till regeringens avgång, eftersom oppositionen inte förmår uppbåda den majoritet som krävs för att fälla regeringen. (G-E. Isaksson/V. Helander, I. i Norden: kontroll eller propaganda, 2001)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
parlamentarism, riksdagen, statsrådet, parlamentariska frågor, interpellationer, parlamentarisk kontroll
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 09.06.2023