Ingelius, Axel

Ingelius, Axel Gabriel (f. 26/10 1822 Säkylä, d. 2/3 1868 Nystad), skriftställare, tonsättare och musikkritiker, fil.kand. 1843. Efter studier i Hfrs var I. huvudsakligen verksam i Åbo. Han publicerade flera noveller och romaner, bl.a. Granriskojan (1849) och Heinolablomman (1856), i vilka han sökte efterlikna Almqvist. Ingelius gav även prov på talang som tonsättare, fastän han som sådan var autodidakt. Han komponerade bl.a. en symfoni (veterligen Finlands första, 1847, dock endast ett kuriosum), skådespelsmusik, sånger m.m. Som flitig musikkritiker (sign. agis), den första i Finland, gav Ingelius ofta genom sina subjektivt spetsiga formuleringar upphov till polemik. - Hans son, fil.kand. (1874) Hugo Ingelius (1853-99), studerade musik i Leipzig 1877 och verkade i Åbo som lärare i matematiska och naturvetenskapliga ämnen samt som tidningsman (var bl.a. huvudred. för Åbo Underrättelser 1888-94) och musikkritiker. Av hans talrika kompositioner, vars manuskript finns i Sibeliusmuseum i Åbo, har endast några sånger publicerats.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kompositörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import