Informationscentralen för Finlands litteraturInformationscentralen för Finlands litteratur (FILI, Suomalaisen kirjallisuuden tiedotuskeskus), Hfrs, gr. 1977 i anslutning till Suomalaisen kirjallisuuden seura, har till uppgift att främja kännedomen om finländsk litteratur i utlandet och därvid bl.a. bevilja stöd för översättning och publicering av finsk, finlandssvensk och samisk litteratur. Fr.o.m. 2003 stöder I. även översättningar av fiktion och facklitteratur till finska och översättningar av vetenskaplig och facklitteratur till svenska. Förutom årliga stipendier till översättare och förläggare beviljar I. även resestipendier till utländska författare. I. anordnar vidare regelbundet fortbildning för översättare och medverkar aktivt i litterära projekt utomlands. I samarbete med Suomalaisen kirjallisuuden seuras bibliotek upprätthåller I. en databas över översättningar av finlänsk litteratur samt översättningar av nordisk litteratur till engelska. Sedan 2001 har I. haft hand om administrationen för Europeiska lyrikakademin; denna 1995 grundade förening består av ett 30-t. lyriker från drygt 20 länder.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import