immunitet

immunitet, parlamentarisk. Enligt Finlands grundlag får en riksdagsman inte åtalas eller berövas sin frihet för i riksdagen yttrade åsikter, med mindre riksdagen med 5/6 majoritet gett sitt samtycke till det. Om en riksdagsman har anhållits eller häktats skall riksdagens talman genast underrättas om detta. En riksdagsman får inte utan riksdagens samtycke anhållas eller häktas före rättegången, om inte han av vägande skäl misstänks vara skyldig till ett brott för vilket det lindrigaste straffet enligt lag är fängelse i minst sex månader. (Thomas Forss)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
parlamentarism, riksdagen, riksdagsarbete, immunitet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 14.06.2023