Hongell, Göran

Hongell, Göran (f. 6/9 1902 Hfrs, d. där 27/7 1973) formgivare. H. var från 1932 verksam vid Karhula-Iittala - senare Iittala - glasfabrik bl.a. som konstnärlig rådgivare (från 1933) och åren 1940-57 som konstnärlig ledare. Han var den förste formgivaren i Finland som lyfte månadslön vid ett glasbruk. De sista tre åren före sin pensionering verkade H. som Ahlströmkoncernens konstnärliga ledare och planerade dess utställningar på olika mässor. Vid sidan av Gunnel Nymans glaskonst vann H:s arbeten, med sina klara odekorerade former, stor uppskattning under efterkrigsåren. H:s signatur bär bl.a. färgade glas med modellbeteckningarna Paris, Marocko och Rio. Hans stil har betecknats som både högtidlig och asketisk. Till hans mest kända föremål hör de tidlösa s.k. Aarneglasen, som H. utvecklade redan i slutet av 1940-t. och början av 50-t.; dessa började nytillverkas på 1970- t. och har sedan dess varit i produktion. Utom på bruksglas specialiserade sig H. även på gåvoföremål som länge hörde till Karhula-Iittalas viktigaste produkter. H. verkade 1925-32 som lärare i dekorationsmåleri vid Centralskolan för konstflit och kom på 1950-t. att ha en avgörande betydelse för en ny generation finländska glaskonstnärer. Erhöll en av de tio finländska guldmedaljerna vid triennalen i Milano 1954. (Bengt von Bonsdorff)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), formgivare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 29.09.2011 av Import