Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), högsta instans i förvaltningsrättsliga besvärsmål med särskilt stadgade undantag; samma behörighet innehades tidigare av senatens ekonomiedepartement. H., som inrättades 1918, övervakar även lägre myndigheters lagskipning på förvaltningsrättens område och avger på anmodan utlåtanden till statsrådet i administrativa lagstiftningsfrågor. Om ett besvärsmål gäller en fråga vars avgörande i huvudsak beror på en ändamålsenlighetsprövning, skall målet överlämnas till statsrådet för avgörande. H. består av en president och minst 15 förvaltningsråd. Därutöver kan e.o. förvaltningsråd förordnas för viss tid.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import