Hjort, Daniel

Hjort, Daniel (född ca 1575 Värend, död 28/5 1615 Stockholm), tjänsteman hos Karl IX, bördig från Småland. H., som var förebild för hjälten i J.J. Wecksells sorgespel Daniel Hjort, vistades på Åbo slott vid hertig Karls belägring 1597 och påstås därvid ha bidragit till besättningens myteri. Han vann i varje fall hertigens gunst och anställdes efter studier utomlands hos denne. 1601 skickades han jämte Sigfrid Forsius till Lappland, där han bl.a. grundade en rad kyrkplatser. 1606 sändes H. på en diplomatisk mission till Ryssland, och 1610 befullmäktigades han att inspektera lappfogdarna. Efter kungens död blev han småningom åsidosatt. H. dödades i ett fylleslagsmål hemma hos sin vän Forsius. Adlad under namnet Hjortwipa.

I skådespelet framställs H. som son till en österbottnisk bonde, vilken dödats av Klas Flemings knektar. Sedan han blivit medveten om sitt ursprung, utkräver han hämnd genom att förråda det belägrade slottet, men dödas själv av en adelsman. (N. Ahnlund, Svensk sägen och hävd, 1928)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skådespel, tjänstemän (offentligt anställda), svenska tiden, personer (individer), tragedier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.05.2016 av Import