Helsingfors stiftHelsingfors stift. 1. Helsingfors stift bildades 1959, varvid dåvarande Storkyrkan vigdes till domkyrka (Helsingfors domkyrka). Stiftet, som var landets folkrikaste, delades från ingången av 2004 och det nya Esbo stift stift uppstod. Helsingfors stift omfattar efter delningen 40 församlingar i ö. och mell. delarna av Nyland. Två församlingar, Mörskom och Stömfors i östra Nyland är tvåspråkiga. Prosterier: domprosteriet, Berghäll, Hoplax, Malm, Botby, Vanda och Borgå prosterier. På biskopsstiftets område bor 534 300 församlingsmedlemmar (2008). Teologie magister Irja Askola, Finlands första kvinnliga biskop, vigdes till biskop i Helsingfors stift 2010.

2. Biskopsstift inom ortodoxa kyrkosamfundet, bildat 1945 av de församlingar inom det forna Viborgs grekisk-katolska stift som efter vapenstilleståndet 1944 förblev på finländskt område. Till stiftet hör Fredrikshamns, Helsingfors, Kotka, Lahtis, Tfrs, Tavastehus, Villmanstrands och Åbo församlingar med sammanlagt över 28 000 medlemmar (2006). Stiftets huvudkyrka är Uspenskijkatedralen i Hfrs.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.05.2012 av Import