Hellberg, Håkan

Hellberg, John Håkan (f. 23/3 1930 Gamlakarleby), läkare och ämbetsman, med.lic. 1957, bror till Göran H. Internationellt engagemang, framför allt i u-länderna, är en ledstjärna i H:s insats som läkare och administratör. Han förestod ett sjukhus i Namibia 1958-63, var vice direktor för det medicinska hjälparbetet vid Kyrkornas världsråd i Genève 1968-74 och direktör för informationsavdelningen vid världshälsoorganisationen WHO 1981-87. Däremellan var H. byråchef och avdelningschef vid medicinalstyrelsen och gjorde 1987-92 ett nedslag i journalistiken som chefredaktör för Hufvudstadsbladet. Senare har han varit verksam som medicinsk expert inom det tuberkulosarbete som Lunghälsan i Finland bedriver i Afrika och flera östeuropeiska länder. H. har innehaft ledande poster inom en rad ideella och kyrkliga organisationer, bl.a. som ordförande i Finlands röda kors 1992-95. Erhöll medicinalråds titel 1992. (Gustaf Widén)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 30.06.2011 av Import