Heiskanen, Outi

Heiskanen ("Heis"), Outi Marjatta (f. 26/9 1937 S:t Michel), grafiker. H. studerade vid Konstindustriella läroverket 1956-59 (med bl.a. Pentti Kaskipuro som främsta vägledare) och 1966-73 samt vid Finlands konstakademis skola 1966-69. Hon har sedan slutet av 1960-t. företagit flera resor till bl.a. Indien och Tibet, och bestigit Himalaya till 5 600 meters höjd. Sedan slutet av 1980-t. har hon arbetat på Gotland. Mest känd är H. för sin metallgrafik, teckningar, installationer och konstverk i olika material, stenar, speglar, glas, ris m.m. Ett återkommande tema i hennes konst och mytiska sagovärld är relationerna mellan människan och djuren, studiet av döendet, ensamheten och tomheten (H:s egna ord). Hennes små intima, ofta poetiska arbeten präglas av värme och humor. H. var en av de stiftande medlemmarna av den avantgardistiska, tvärkonstnärliga Belliniakademin 1973 och Record Singers-gruppen samma år. Hon har skapat offentliga arbeten bl.a. för utrikesministeriet 1987 och Tekniska högskolan i Villmanstrand 1997. H. har verkat som teckningslärare 1959-73, som professor vid Bildkonstakademin (grafiska linjen) 1992-95 och som dess rektor 1994-95. Hon var Årets konstnär vid Helsingfors festspel 1986. Hon har utgivit boken Heis hius hajalla (2000) med egna dagboksanteckningar, illustrerad med konstverk från olika perioder. Fil.dr h.c. 1997. (O. H., 1986) (Bengt von Bonsdorff)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 18.05.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.05.2011 av Import