Hausen, Reinhold

Hausen, Reinhold Theodor (f. 9/10 1850 Sund, d. 8/1 1942 Hfrs), historiker och arkivtjänsteman, fil.dr 1881, far till Hans H. Han anställdes 1872 vid statsarkivet och var statsarkivarie 1883-1916. H. arbetade energiskt för arkivets utveckling (åstadkom bl.a. att det fick en egen, tidsenlig byggnad 1891) och bragte samman flera betydande avskriftssamlingar av historiskt material rörande Finland i svenska arkiv. Han gjorde sig framför allt känd som utgivare av viktiga källpublikationer, bl.a. Bidrag till Finlands historia (5 bd, 1881-1917), Registrum Ecclesiae Aboensis (1890), bättre känd under namnet Åbo domkyrkas svartbok, Finlands medeltidssigill (1900), som belönades med bronsmedalj på världsutställningen i Paris och fortsättningsvis har ett stort värde, och särskilt monumentalverket Finlands medeltidsurkunder (8 bd, 1910-35) (R. H.: Kansallisen arkiston rakentaja, red. E. Orrman, 2000)RHausenMv.jpg

Hausen, Reinhold, statsarkivarie 1883-1916. Han utgav flera viktiga källpublikationer bl.a. Finlands medeltidsurkunder i åtta band. Foto. Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import