Harva Uno

Harva (t. 1927 Holmberg) Uno Nils Oskar (f. 31/8 1882 Ypäjä, d. 13/8 1949 Åbo), internationellt ryktbar religionshistoriker, etnosociolog och folklorist, fil. dr 1914. H. var 1915-26 docent i finsk-ugrisk religionsvetenskap i Hfrs och blev 1926 professor i sociologi vid Åbo universitet. Han företog 1911-27 forskningsfärder till finsk-ugriska stammar i Sibirien och Ryssland och ägnade sig särskilt åt utforskandet av deras religion. Bland hans arbeten märks Die Wassergottheiten der finnisch-ugrischen Völker (1913) och Der Baum des Lebens (1922) samt arbeten om tjeremissernas, bjarmernas, samernas, mordvinernas och altajernas tro. H. skrev vidare avdelningen om de finsk-ugriska och sibiriska folken i The mythology of all races (4 bd, 1927) och utgav året före sin död det stora verket Suomalaisten muinaisusko. Han behandlade även olika folkloristiska ämnen, bl.a. bröllopsrunorna i Fjärrkarelen.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import