Hartwall Oy Ab

Hartwall Oy Ab, bryggeriföretag med säte i Hfrs, gr. 1836. Victor Hartwall (1800-57) och P.A. von Bonsdorff hade redan 1831 startat en liten mineralvattenfabrik (Nordens äldsta) i huvudstaden. Hartwall blev 1836 ensam ägare av företaget. 1864 inleddes tillverkningen av läskedrycker (1949 Jaffa). 1962 flyttade fabriken till Kånala i Hfrs (nedlagd 2003). H. expanderade starkt under senare delen av 1960-t., särskilt sedan mellanölet blivit fritt 1969. H:s öltillverkning började 1966 genom köpet av bryggeriet Lappeenranta-Lauritsala (gr. 1857, nedlagt 1993) i Villmanstrand. 1969 köptes Bock bryggeri (gr. 1890, nedlagt 1986) i Vasa, 1971 Aura (gr. 1884, nedlagt 1995) i Åbo, 1980 Lapin kulta (gr. 1873) i Torneå och 1988 Mallasjuoma (gr. 1912) i Lahtis.

Hartwall tillverkar i dag maltdrycker, läskedrycker, cider och mineralvatten i Lahtis, öltillverkningen i Torneå lades ned 2010 och flyttade till Lahtis. 1957-99 tillverkades Coca-Cola på licens, från 1999 Pepsi-Cola. Dotterbolaget Oy Hartwa-Trade Ab importerar alkoholdrycker. 1991 startade H. konsortiumet Baltic Beverages Holdings AB, som då köpte Sakubryggeriet i Estland. Därefter expanderade BBH starkt och köpte ett flertal ölbryggerier i Ryssland, Lettland, Litauen och Ukraina. I Finland var Hartwalls omsättning 2002 339 milj. €och antalet anställda 1 450. Brittiska Scottish & Newcastle plc (S&N) köpte 2002 börsbolaget Hartwallss samtliga aktier. I samband med affären blev släkten Hartwall den största ägargruppen i S&N, det tredje största bryggeriföretaget i Europa. Hartwalls BBH-andel ägdes direkt av S&N. 2008 köpte emellertid holländska Heineken och danska Carlsberg S&N, varefter Hartwalls dryckesproduktion övergick i Heinekens ägo. Släkten Hartwall lämnade genom detta dryckestillverkningen och koncentrerade försäljningsvinsten i det sedan tidigare verksamma familjeföretaget, investeringsbolaget Hartwall Capital (R. Urbans, H. 1836-1961, 1961) (Gunhard Kock/red.)

Sedan 2000-talets början har släkten Hartwall genom Hartwall Capital gjort investeringar i främst andra sektorer än dryckestillverkning, men 2010 kom vinproduktion in i bilden genom delägarskap i det ukrainska vinhuset Inkerman, som har vingårdar på Krimhalvön (red.)
Hartwall_reklam1932.jpg

HartwallOyAb

Hartwall Oy Ab. Mineralvattentillverkningen var länge den dominerande produkten. Apelsinläske-drycken Jaffa började tillverkas 1949 och är fortfarande populär trots utländsk konkurrens. Överst annons från 1932, Foto: Schildts bildarkiv, Oy Hartwall Ab.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 17.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.06.2020 av Import