Häyry, Pekka

Häyry, Pekka Juha (f. 13/12 1939 Vichtis), läkare, med.o.kir.dr 1966, professor i transplantationskirurgi och -immunologi vid Helsingfors universitet sedan 1979. Internationellt känd forskare på området. Erhållit bl.a. Äyräpääs och Medix pris. (Ralph Gräsbeck)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import