Hästesko, Johan Henrik

Hästesko, Johan Henrik (född 24/2 1741 Savolax, död 8/9 1790 Stockholm), militär, Anjalaman. Hästesko tillhörde ätten Hästesko af Målagård (adlad 1602), blev överste 1787 och befälhavare för Åbo läns regemente, med vilket han deltog i anfallet på Fredrikshamn 1788. Hästesko, som var känd för häftighet och hänsynslöshet, försökte få Gustav III att hejda framryckningen bl.a. genom uppvigling bland officerarna och hade framgång i dessa förehavanden. Han undertecknade såväl Liikalanoten som förbundsakten på Anjala och blev mer än någon annan föremål för allmänhetens förbittring. Hästesko fängslades i jan. 1789 och dömdes till döden. Han var den ende av Anjalamännen ( Anjalaförbundet) vars dödsdom verkställdes. (P. Nordmann, Krigsmän och krigsminnen, 1918)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
gustavianska tiden, personer (individer), militärer (roll), Anjalaförbundet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 12.05.2016