härad

härad, i Finland tidigare närmaste mindre enhet under länet i den allmänna statsförvaltningen. Häradsindelningen härstammar från tiden 1405-07 och står i samband med Erik av Pommerns första stora reformer inom administration och rättsväsen (domstolsväsen). De flesta h. utgjorde administrativa fögderier; häradshövdingen hade även till uppgift att ha hand om den lägre rättsvården på landsbygden.

H. i Finland avskaffades fr.o.m. 2008 framåt. Den statliga lokalförvaltningen ordnades dessförinnan häradsvis. Länen, som avskaffades genom införandet av regionförvaltningsverken vid ingången av 2010, indelades i h. med iakttagande av kommungränserna. Om indelningen beslöt statsrådet. I ett h. fanns antingen ett häradsämbete eller fristående ämbetsverk enligt vad statsrådet beslöt. Häradsämbetet inkluderade bl.a. polis-, åklagar- och utsökningsenheter, som efter avskaffandet överflyttades bl.a. till regionens polismyndigheter eller magistrat.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
härader
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.08.2011
Uppdaterat 08.06.2023