Häiväoja, Heikki

Häiväoja, Heikki Aulis (f. 25/5 1929 Jämsä), skulptör. H. studerade vid Konstindustriella läroverket 1950 och vid Finlands konstakademis skola 1950-51. Han tillhör den bildhuggargeneration som debuterade i mitten av 1950-t. och fick sitt genombrott vid den tidpunkt då informalismen och den abstrakta konsten i allmänhet accepterades av en större publik. Bronsen blev från början av 1960-t. H:s huvudmaterial. Skulpturen hade ofta ett rektangulärt format eller bestod av två delar med blankpolerade ytor och grövre håligheter, som ger arbetet en dynamisk och laddad effekt. Senare fick H:s skulpturer och reliefer drag som associerade till naturen och landskap, ljusets spegling på vatten o.dyl. Hans skulpturer hade då ofta ett tudelat horisontalt format. H. har även skapat helt figurativa arbeten, bl.a. porträtt och offentliga skulpturer, medaljer och mynt. Bland H:s offentliga arbeten märks flera gravmonument och bland abstrakta skulpturer i monumentalformat betongreliefen Växelverkan i Hanaholmens kulturcentrum (1976) och en monumentalskulptur (5 x 5 m) i sten och brons i Ilmola (1988). H. tillhör från 1964 konstnärsgruppen Marsianerna. Han har undervisat vid Konstindustriella läroverket 1958-70, prorektor 1970, samt vid Finlands konstakademis skola som lärare och prorektor 1977-84. (Bengt von Bonsdorff)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skulptörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.09.2011 av Import