Hägglund, Gustav

Hägglund, Johan Edvin Birger Gustav (f. 6/9 1938 Viborg), militär, general (1994), pol.mag. 1969. Hägglund genomgick kadettskolan 1958-60 och tjänstgjorde därefter bl.a. som pluton- och kompanichef samt senare som kommendör vid Nylands brigad. Han var 1973-77 bitr. generalsekreterare och 1982-84 generalsekreterare vid försvarsrådet. Hägglund förde 1978-79 befälet över den finländska FN-bataljonen i Sinai (UNEF II) och var 1985-86 kommendör för UNDOF-styrkorna på Golan och 1986-88 för UNIFIL i Libanon. Han blev 1988 kommendör för Sydöstra Finlands militärlän, 1990 chef för huvudstaben och kommendör för försvarsmakten 1994. På sistnämnda post genomdrev han bl.a. en utbildningsreform inom försvaret. Hägglund var 2001-04 ordförande i Europeiska unionens militärkommitté med uppdrag att utveckla bl.a. EU:s krishantering. Han gav sin syn på den finländska försvarsfrågan i boken Suomen puolustus (2001) och på den europeiska i Euroopan puolustus (2004). 2006 publicerade han den självbiografiska boken Leijona ja kyyhky. (J. Marttala, G. H.: onnekas kenraali, 1995)


HaeGG2.jpg

Hägglund, Gustav. Är den finländare som har innehaft den högsta militära befattningen på det internationella planet. Foto: Lehtikuva Oy, M. Kainulainen.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 20.10.2010 av Import