Hackman, Victor

Hackman, Victor Axel (f. 27/4 1866 Viborg, d. 26/11 1941 Hfrs), geolog, fil.dr 1900, bror till Oskar H. Han företog 1891 tillsammans med Wilhelm Ramsay en expedition till Kolahalvön, där ett svavelhaltigt mineral, "hackmanit", fick namn efter honom. H. var 1899-1912 docent i mineralogi och petrologi i Hfrs, tjänstgjorde från 1902 vid Geologiska kommissionen och var 1924-35 statsgeolog. Erhöll professors titel 1936.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), geologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import