Haataja, Kyösti

Haataja, Kyösti (f. 19/2 1881 Uleåborg, d. 10/8 1956 Hfrs), jurist, jur.dr 1924. H. var ursprungligen lantmätare, blev 1910 tjänsteman i senatens finansexpedition, tjänstgjorde 1917-28 som överdirektör vid Lantmäteristyrelsen och var 1928-48 professor i ekonomisk rätt vid Helsingfors universitet. Han hade betydande andel i utformningen av torparlagstiftningen och var 1917-18 samt 1929-30 ledamot av lantdagen/riksdagen (Saml.). 1926-32 var han ordförande för samlingspartiet men hörde inte till dess mest framträdande politiker. H. företrädde en moderat linje och avgick i protest mot att partiets högerflygel förespråkade ett intimt samarbete med IKL, Lapporörelsens arvtagare. Han utvecklade ett omfattande juridiskt skriftställarskap och dokumenterade sig bl.a. i verket Maanvuokraoikeus (1934) som en framstående kännare av jordlegolagstiftningen. Ordförande i språkfredskommittén 1941-44.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 18.02.2011
Uppdaterat 18.02.2011