Haapaniemi krigsskola

Haapaniemi krigsskola inrättades 1780 av G.M. Sprengtporten, som tidigare hade upprätthållit en privat krigsskola på Brahelinna översteboställe. Skolan, som till en början var avsedd att utbilda officerare endast för Savolax brigad, tog från 1782 även emot andra elever. Den arbetade från 1781 på Haapaniemi hemman i Rantasalmi. Vid krigsutbrottet 1808 kommenderades eleverna ut i fält. Läroanstalten återupprättades 1812 som Topografiska kåren på Haapaniemi och blev 1816 på nytt kadettskola. Efter en förödande brand 1818, som lade skolans byggnader i aska, flyttades den som Finska kadettkåren till Fredrikshamn. (E.S. Tigerstedt, H., 1910; S. Nordenstreng, Haapaniemi krigsskola och topografiska kår, Hist. och litt.hist. studier 6, 1930)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import