Gyldenstolpe, Carl Edvard

Gyldenstolpe, Carl Edvard (f. 7/8 1770 Åbo, d. 11/4 1831 Hfrs), ämbetsman. Gyldenstolpe tjänstgjorde från 1788 vid Åbo hovrätt och blev hovrättsråd 1809. Han var 1808 ledamot av finska delegationen och följande år en av de främsta inom adeln vid Borgå lantdag, där han bl.a. tillhörde finansutskottet och den kommitté som skulle utarbeta förslag till organisationen av Finlands framtida styrelse. Gyldenstolpe blev 1809 ledamot av den nya regeringskonseljens justitiedepartement, var 1817-22 prokurator och 1822-31 vice ordförande i senatens justitiedepartement. Han blev geheimeråd 1822 och upphöjdes 1827 i friherrligt stånd.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import