Gummerus, Herman

Gummerus, Herman Gregorius (f. 24/12 1877 Pburg, d. 18/7 1948 Hfrs), historiker och diplomat, fil.dr 1907, son till Herman Erik G. Han var 1911-20 docent i romansk filologi och 1926-33 i antikens historia vid Helsingfors universitet, därefter professor i allmän historia 1933-37 och slutligen 1938-47 innehavare av den svenska professuren i historia. G. deltog i aktivisternas verksamhet före och efter storstrejken 1905 (satt 1904 fängslad i Peter-Paulsfästningen i Petersburg), var en av jägarrörelsens organisatörer och tillhörde 1916-18 den s.k. delegationen för Finlands befrielse i Stockholm, där han sistnämnda år blev legationsråd vid Finlands beskickning. Han tjänstgjorde som Finlands charge d'affaires i Kiev 1918-19 och i Rom 1919-20; var 1920-25 finländsk minister i Rom. Som vetenskapsman ägnade sig G. främst åt forskning i romerskt samhällsliv och utgav bl.a. arbetena Der römische Gutsbetrieb (1905) och Die Fronden der Kolonen (1908). Sina politiska minnen publicerade han i Aktiva kampår (1925), Jägare och aktivister (1927) m.fl. arbeten. Utgav dessutom biografier över P.E. Svinhufvud, Konni Zilliacus och marskalk Pilsudski. (Suomalaisia historiantutkijoita, 1965) - G:s son Herman Olof G., förste vd för Konstflitföreningen i Finland 1952-75, gjorde en betydande insats för att göra Finland och finländsk konstindustri kända utomlands.
GummerusHermanGregorius

Gummerus, Herman. Som historiker en eminent kännare av det antika Rom, därtill en framstående medlem av jägarrörelsen och en av den unga republiken Finlands första diplomater. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konstindustri
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.03.2012 av Import