Gullichsen, Kristian

Gullichsen, Kristian Valter (f. 29/9 1932 Hfrs), arkitekt, utexaminerad från Tekniska högskolan 1960, far till Alvar G. Under studietiden praktiserade G. på Alvar Aaltos byrå, tidvis också hos Heikki Sirén. Han inledde egen praktik 1961 i samarbete med Juhani Pallasmaa och arbetade 1965-70 som utställningschef vid Finlands arkitekturmuseum. Tillsammans med kollegerna Erkki Kairamo och Timo Vormala grundade han 1973 arkitektbyrån Gullichsen Kairamo Vormala Arkkitehdit, som blivit en av landets främsta förespråkare för den nordiskt strama, ljusa och modernistiska arkitekturen. G:s arkitektur kännetecknas av ett ofta återkommande tema, där byggnadens långsida görs till en vit murvägg, som penetreras av olika motiv och bildar en sparsamt men mycket noggrant balanserad, närmast abstrakt helhet. Tillsammans med sina kolleger har G. segrat i ett flertal arkitekttävlingar i Finland och utomlands. G. har (delvis tillsammans med kollegerna) förlänats bl.a. statens byggnadspris 1978, priset för bästa stålkonstruktion 1984, statens miljöpris 1989 och 1990, årets byggnadsprojekt 1997, årets fasadpris 2000 och priset för bästa betongkonstruktion 1989, 1996 och 2000. Till G:s främsta (egna) projekt räknas bl.a. Björneborgs konstmuseum (1977 -81), Malms kyrka (1980), bostadshusen Olympos i Brunnsparken, Hfrs (1995), Grankulla kyrka och församlingscentrum (1979-99), kulturcentret Poleeni i Pieksämäki (1989), Finlands ambassad i Stockholm (2001), samt ombyggnaden av tull- och packhuset på Skatudden till hotell Grand Marina (1992) och tillbyggnaden av varuhuset Stockmann (1989), båda i Hfrs och projekterade tillsammans med Kairamo och Vormala. Han segrade 1997 i tävlingen om ett kulturcentrum i Lleida, Spanien (uppfört 2003). G. har innehaft olika förtroendeuppdrag inom Finlands arkitektförbund och verkat som prisdomare i ett flertal nationella och internationella arkitekttävlingar. Erhöll professors titel 1986. (S. Brandolini: Gullichsen, Kairamo, Vormala, Architecture 1969-2000, 2000; Finlands arkitekturhistoriska museum: 20 century architecture Finland, 2000) (Patrick Eriksson)


s225.jpg

Gullichsen, Kristian. Grankulla kyrkas långa fasad i vit puts fick namnet "Klagomuren", efter G:s segrande förslag i inbjudningstävlingen 1979. Byggnaden är ett vackert exempel på en enkel och renodlad funktionalism, med noggrant utarbetade detaljer i den lugna fasaden. Foto: Sakari Niemi.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.11.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 22.11.2010 av Import